Modüler Mimaride Çelik

İnan Kıraç Konferans Salonu

Selami GÜREL
ENG Metal Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme & Verimlilik