İnşaatta Dijitalleşme: İnşaat ve Tesis Yönetimini Kolaylaştırmak için Bilgi Modellemesi ve Yönetimi

Online

Dr. Aslı AKÇAMETE GÜNGÖR

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

2. Gün - Dijitalleşme ve Modülerleşme