Açış Konuşmaları

İnan Kıraç Konferans Salonu

H. Yener GÜR’EŞ
Türk Yapısal Çelik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Veysel YAYAN
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
Genel Sekreteri

Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme & Verimlilik